Hlavná stránka
Historický vývoj
Obyvateľstvo
Biogeografia
Hospodárstvo
Kultúra
Bazilika
Pamätihodnosti
Fotogaléria
Zoltán Schmidt
Návštevná kniha
Zaujímavé linky
Šaštínsky adresár
Pre webmasterov
 

e-mail: info@sastin.sk

      Biosféra Šaštína-Stráží je výsledkom dlhodobého krajinného vývoja. Hoci ho môžeme sledovať z faktologických paleontologických nálezov na našom území, predpokladáme u nás výskyt tých druhov, ktoré žili v rozličnom životnom prostredí v treťohorách (terciéri) a v štvrtohorách (kvartéri) a ktoré sa našli v sedimentárnych horninách rovnakého veku v povrchových odkryvoch Záhorskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny. V treťohorách, v miocéne bolo aj šaštínsko-strážske územie zaplavené morom. V ústí pevninských vôd vznikalo poloslané brakicko-morské životné prostredie. V morských zátokách zase lagunárne životné prostredie (panón). Po ústupe mora sa vyvinuli sladkovodné jazerá, riečno-jazerné a pevninové biotopy (pliocén, kvartér).

      Podrobné informácie o rastlinstve, živočíšstve a geografii Šaštína - Stráží nájdete postupne uverejnené na našich stránkach.

 

    .

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textov, fotografií a iného obsahu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.