Hlavná stránka
Historický vývoj
Obyvateľstvo
Biogeografia
Hospodárstvo
- doprava
- lesníctvo
- služby
Kultúra
Bazilika
Pamätihodnosti
Fotogaléria
Zoltán Schmidt
Návštevná kniha
Zaujímavé linky
Šaštínsky adresár
Pre webmasterov
 

e-mail: info@sastin.sk

      Hospodárstvo Šaštína-Stráží je založené na bohatej tradícii remeselníckych dielní. Na poľnohospodársku produkciu majú vplyv geografické podmienky. Šaštínska časť, nachádzajúca sa v Záhorskej nížine, je charakterizovaná ako ražná poľnohospodárska krajina. Na Hebel PórobetónChvojnickej pahorkatine, v Strážach, prevláda kukurično-lucernovo-pšeničná produkcia. Lesy zaberajú viac ako 2/5 územia Šaštína-Stráží, čo dáva priaznivé predpoklady pre rozvoj lesného hospodárstva. Les má význam aj z hľadiska poľovníckeho. Z hľadiska dopravného je mesto Šaštín-Stráže napojné na cestnú sieť cestami I. a II. triedy a na železničnú sieť SR prostredníctvom trate Kúty - Trnava. Už od včasnej histórie dostal Šaštín do vena od svojho panstva možnosť rozvíjať sa ako mestečko služieb pre obyvateľov mesta a okolitých obcí.

 

    .

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textov, fotografií a iného obsahu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.